Real Estate

Real Estate

 

Vastgoed is een belangrijk onderdeel van het bezit van particulieren en professionele organisaties, zoals bedrijven, beleggingsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Wij staan onze cliënten bij om de verwerving, financiering en exploitatie van het vastgoed zo optimaal mogelijk vorm te geven, zowel in juridische uitwerking als in praktische uitvoering. Vanuit de Amsterdamse praktijk is het gebruikelijk dat –met name voor particuliere transacties – de koopovereenkomst door het notariskantoor opgesteld wordt. Dit heeft als voordeel dat feitelijke en juridische aspecten al in een vroeg stadium aan de orde komen en in de relatie tussen partijen kunnen worden uitgewerkt.

 

Gedurende het bezit van het vastgoed kunnen notariële werkzaamheden nodig zijn, denk aan het vestigen of wijzigen van beperkte rechten, zoals erfpachtrechten en erfdienstbaarheden, maar ook het splitsen in appartementsrechten en/of het wijzigen daarvan. Ook voor deze werkzaamheden staan wij onze cliënten bij met advies en de uitvoering daarvan.